Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-10-05

Zapraszamy do konkursu! Talent poszukiwany

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Partner  Konkursu Technotalent 2015, który organizuje Fundacja Technotalenty,

zaprasza do uczestnictwa w konkursie "Technotalenty 2015".

 

Do wygrania nagrody główne po 10 000 zł w kategoriach:

Technika, Design, Biznes. Przewidziane są również nagrody specjalne.

 

Uczestnicy:

Uczniowie, studenci i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w wieku od 18 do 30 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespół, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.

Harmonogram konkursu:

 

  • Do dnia 20.10. 2015 r.     - przyjmowanie zgłoszeń
  • 27.10.2015 r.                    - ogłoszenie finalistów
  • 29.10-15.11.2015 r.       - szkolenia dla finalistów
  • 17.11.2015 r.                    - FINAŁ KONKURSU
  • 24.11.2015 r.                   - GALA FINAŁOWA

 

Kontakt

Strona konkursu: www.technotalenty.pl , e-mail: fundacja@technotalenty.pl .
tel. +48 732 624 779
adres: ul. Adama Mickiewicza 95 F, 15-257 Białystok .

 

 

2015-10-01

Konkurs - Organizacja ucząca się - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Konkurs "Organizacja ucząca się"

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka zapraszają pracodawców z województwa podlaskiego do udziału w konkursie „Organizacja ucząca się".

 

Celem konkursu „Organizacja ucząca się" jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani  na zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników i wyróżniają się m.in. elastyczną strukturą organizacyjną, strategią personalną, kulturą organizacyjną stymulującą zachowania prorozwojowe, realizujących działania mające na celu rozwój swoich pracowników.

 

Organizacja ucząca się to taka organizacja, która umożliwia, ułatwia i stymuluje naukę wszystkim swoim członkom oraz świadomie przekształca i doskonali zarówno siebie, jak i otoczenie, w którym istnieje, podnosząc stale sprawność własnego działania i zwiększając zdolność do innowacji i wzrostu, aby dzięki temu zapewnić sobie przetrwanie i sukces a swoim beneficjentom satysfakcję (M. Bartnicki, Transformacja przedsiębiorstwa, 2006).

 

W ramach konkursu wyłonieni zostaną laureaci konkursu w trzech kategoriach pracodawców:

   -  „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa" (zatrudnienie do 49 pracowników) – zwycięzca zostanie wyłoniony w każdym powiecie ziemskim i grodzkim woj. podlaskiego,

   -  „Średnie i Duże Przedsiębiorstwa" (zatrudnienie od 50 pracowników) – zwycięzca zostanie wyłoniony w  województwie podlaskim,

 -  „Sektor publiczny" - zwycięzca zostanie wyłoniony w województwie podlaskim.

 

Założeniem konkursu jest wybór najlepszych pracodawców stosujących zasady „organizacyjnego uczenia się" w oparciu o złożone i ocenione przez Kapitułę Konkursu formularze zgłoszeniowe.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.  Formularz powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy wraz z pieczęcią we wskazanym miejscu.

 

Formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok w terminie od 1 do 30 października 2015 roku.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają: dyplom i statuetkę oraz prawo posługiwania się tytułem „Organizacji uczącej się" przez okres jednego roku od dnia wręczenia nagród  z uwzględnieniem informacji o roku jej przyznania.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się podczas uroczystej Gali w styczniu 2016 roku.

Szczegółowe informacje  dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu.

Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku pod numerem telefonu 85  74 97 230.

 

Regulamin konkursu „Organizacja ucząca się"

Formularz zgłoszeniowy

Czytaj aktualność: Konkurs - Organizacja ucząca się - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
2015-10-01

Przedłużenie naboru wniosków - staże

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych został przedłużony.

 

Posiadamy środki na organizację staży dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

2015-09-22

Staże

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że dysponujemy jeszcze środkami na organizację 3 miesięcznych staży. Zobowiązanie do zatrudnienia po stażu 1 miesiąc.

 

Wnioski będą przyjmowane do końca miesiąca września lub do dnia wyczerpania środków.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że zawieszone jest przyjmowanie wniosków na organizację robót publicznych.

Czytaj aktualność: Staże
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji