Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

Zawieszenie przyjmowania wniosków o przyznanie środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 26 lipca 2016 r. zostaje zawieszone przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramch Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ostatnim dniem składania wniosków o dofinansowanie jest 25.07.2016 r. (poniedziałek).

Powyższe wynika z ograniczonej kwoty środków finansowych posiadanych przez urząd na realizację w/w formy wsparcia oraz dużej liczby osób bezrobotnych zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania.

O wznowieniu przyjmowania wniosków zostaną Państwo powiadomieni w komu-nikacie zamieszczonym na stronie internetowej urzędu.

 

Czytaj aktualność: Zawieszenie naboru wniosków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż od dnia 06 lipca br. zostaje wznowiony nabór wniosków na:

- staże - 5- miesięczne z deklaracją późniejszego zatrudnienia -

          10 miejsc w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim (II)"; staże kierowane do osób do 30 roku życia, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób niepełnosprawnych;

          10 miejsc w ramach środków Funduszu Pracy;

- bony na zasiedlenie - przewidywana liczba bonów - 5.

 

Jednocześnie przypominamy o możliwości ubiegania się o środki na refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r. ż. 

Czytaj aktualność: Nabór wniosków - staże i bony na zasiedlenie
2016-06-29

Nabór wniosków na refundację

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż od dnia 29 czerwca br. zostaje wznowiony nabór wniosków o refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 r. ż. Przewidywana liczba skierowanych: 17 osób.

2016-06-24

Zawieszenie przyjmowania wniosków o refundację

Zawieszenie przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 27 czerwca 2016 r., zostaje zawieszone przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Ostatnim dniem składania wniosków o refundację jest 24.06.2016 r.

Powyższe wynika z ograniczonej kwoty środków finansowanych  posiadanych przez urząd na realizację w/w formy wsparcia.

 

Ważne od: do:
Brak form aktywizacji