Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Archiwalne aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-10-18

Spotkanie dotyczące społdzielni socjalnej

Zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne oraz osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego na spotkanie które odbędzie się :
23 października 2017 o godz. 11.30
w Klubie Pracy w Augustowie ul. Wojska Polskiego 54.

 
Oferujemy:
1. bezzwrotne dotacje (20 tys. zł na 1 osobę) na utworzenie miejsca pracy
2. bezpłatne doradztwo prawne, księgowe, finansowe, biznesowe oraz marketingowe
3. wsparcie pomostowe (pieniądze na ponoszone koszty operacyjne działalności gospodarczej)
4. bezpłatne szkolenia specjalistyczne, branżowe, zawodowe
5. działania pokazujące rozwój przedsiębiorczości – wizyty studyjne, szkolenia, warsztaty itp.

Szczegółowych informacji udziela Pani Barbara Korzeniewska, tel: 604574482

2017-10-13

Zakończenie naboru wniosków na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 16 października 2017 r. zostaje zakończony nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy ze względu na wyczerpanie kwoty środków finansowych, którą PUP w Augustowie dysponował w 2017 r. na ten cel.

W związku z powyższym, wnioski składane od dnia 16 października 2017 r. nie będą uwzględniane do realizacji (ostatnim dniem składania wniosków jest piątek - 13 października 2017 r.).

2017-10-13

Zakończenie naboru wniosków na dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 16 października 2017 r. zostaje zakończony nabór wniosków na 2017 rok o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze względu na wyczerpanie kwoty środków finansowych, którą Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie dysponował w 2017 r. na ten cel.

W związku z powyższym, wnioski składane od dnia 16 października 2017 r. nie będą uwzględniane do realizacji (ostatnim dniem składania wniosków jest piątek - 13 października 2017 r.).

Szczegółowych informacji można zasięgnąć - nr tel.: 876444901, 876444902, 876444903.

Informujemy, że od dnia 16 października 2017 r. nabór wniosków na refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia zostaje zakończony.

Czytaj aktualność: Zakończenie naboru wniosków - refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia (art. 150f)
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji