STANOWISKO ZAROBKI
brygadzista/kierownik robót termoizolacyjnych
Lokalizacja: Augustów
8085.38 PLN
Kierowca samochodu ciężarowego
Lokalizacja: Augustów
7080.65 PLN
Kierownik robót budowlanych
Lokalizacja: Augustów
6650.15 PLN
pracownik budowlany
Lokalizacja: Augustów
5932.05 PLN
pracownik budowlany
Lokalizacja: Augustów
5645.40 PLN
kierowca C+E
Lokalizacja: Sztabin
4500.00 PLN
Kierowca samochodu ciężarowego
Lokalizacja: Augustów
4000.00 PLN
Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
Lokalizacja: Augustów
4000.00 PLN
Kierownik budowy
Lokalizacja: Augustów
4000.00 PLN
Montażysta Silników Zaburtowych
Lokalizacja: Augustów
4000.00 PLN