STANOWISKO ZAROBKI
Zarządca nieruchomości
Lokalizacja: Augustów
 
Zaopatrzeniowiec
Lokalizacja: Augustów
2300.00 PLN
Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
Lokalizacja: Augustów
4000.00 PLN
technolog montażu łodzi
Lokalizacja: Augustów
2800.00 PLN
Szkutnik-Montażysta
Lokalizacja: Augustów
3500.00 PLN
szkutnik-laminarz
Lokalizacja: Augustów
2000.00 PLN
Szkutnik - laminiarz
Lokalizacja: Augustów
2000.00 PLN
Szkutnik - laminarz
Lokalizacja: Augustów
2000.00 PLN
Szkutnik - laminarz
Lokalizacja: Augustów
2000.00 PLN
Stolarz
Lokalizacja: Jastrzębna Druga