Dokumenty do pobrania dla pracodawców

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument wniosek-o-organizacje-psu-(rtf) 2014-01-28 149.72kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o organizację PSU 2014-01-28 153.75kB POBIERZ
Dokument Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania PSU 2012-07-02 46.96kB POBIERZ
Dokument Lista uprawnionych osób do PSU 2012-08-09 58.91kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o refundacje kosztow psu 2016-03-24 122.33kB POBIERZ
Dokument Wniosek o refundacje kosztow psu 2016-03-24 167.45kB POBIERZ
Dokument Wniosek o organizację stażu 2012-08-09 57kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o organizację stażu (pdf) 2012-08-09 374.86kB POBIERZ
Dokument Program stażu - załącznik nr 1 2012-08-09 42kB POBIERZ
Dokument PDF Program stażu - załącznik nr 1 2015-01-08 261.65kB POBIERZ
Dokument Zestawienie danych do wniosku - Załącznik nr 3 2012-08-09 36kB POBIERZ
Dokument PDF Zestawienie danych do wniosku -Załącznik Nr 3 (pdf) 2015-01-08 180.5kB POBIERZ
Dokument Oświadczenie o braku zadłużeń 2012-08-09 25.5kB POBIERZ
Dokument Lista obecności stażysty 2012-08-09 51kB POBIERZ
Dokument Wniosek o organizację stażu - Rolnik 2015-09-08 59kB POBIERZ
Dokument PDF Plakat POWER 2016-03-03 223.78kB POBIERZ
Dokument PDF Plakat RPO WP 2016-05-06 281.36kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek o przyznanie dni wolnych 2016-05-25 17.05kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o organizację stażu ON_2017 2017-04-06 296.6kB POBIERZ
Dokument załącznik nr 1 ON 2017 2017-04-06 61.72kB POBIERZ
Dokument zalacznik nr 3 ON_2017 2017-04-06 35.5kB POBIERZ
Dokument Oświadczenie o braku zadłużeń 2017-04-06 25.5kB POBIERZ
Dokument PDF Regulamin refundacji 2016-03-09 634.31kB POBIERZ
Dokument Wniosek o refundację 2016 2016-03-09 169kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o refundację 2016 2016-03-09 610.5kB POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Formularz informacji o pomoc de minimis 2012-09-20 78.97kB POBIERZ
Dokument Oświadczenie o pomocy de minimis 2013-02-06 35kB POBIERZ
Dokument Oswiadczenie poręczyciela 2013-07-11 52.5kB POBIERZ
Dokument PDF KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW 2014 2014-11-06 255.9kB POBIERZ
Dokument Druk oferty pracy 2016-03-15 1.74MB POBIERZ
Dokument PDF Druk oferty pracy 2016-03-15 350.77kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o organizację stażu w ramach bonu stażowego A-stów 2014-08-14 379.49kB POBIERZ
Dokument Wniosek o organizację stażu w ramach bonu stażowego A-stów 2014-08-14 114.5kB POBIERZ
Dokument __program-stażu-zalacznik-nr-1 2014-07-30 42kB POBIERZ
Dokument __oswiadczenie-o-braku-zadlużen 2014-07-30 25.5kB POBIERZ
Dokument PDF Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości pomocy otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych 2014-08-14 325.46kB POBIERZ
Dokument Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości pomocy otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych 2014-08-14 38kB POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2014-08-28 148.5kB POBIERZ
Dokument Wniosek o wypłatę premii 2015-11-10 40.5kB POBIERZ
Dokument Oświadczenie, że nie uległa zmianie pomoc de minimis 2015-11-10 24.5kB POBIERZ
Dokument Oświadczenie o pomocy de minimis 2015-11-10 38.5kB POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny formularz-informacji o pomocy de minimis 2015-11-10 148.5kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o organizację robót publicznych ze wskazaniem pracodawcy 2014-08-08 428.31kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek o organizacje robot publicznych ze wskazaniem pracodawcy 2016-05-25 21.23kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o organizacje robót publicznych bez wskazania 2016-05-25 292.8kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek o organizację robót publicznych bez wskazania 2014-08-08 20.38kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o organizację robót publicznych - powiat 2015-07-09 496.23kB POBIERZ
Dokument Oświaczenie o pomocy de minimis 2015-01-29 38.5kB POBIERZ
Dokument Oświadczenie o braku zadłużeń 2014-10-23 25.5kB POBIERZ
Dokument PDF wniosek-o-refundacje-kosztow 2014-08-08 227.58kB POBIERZ
Dokument Wniosek o refundacje kosztow 2016-01-04 149.69kB POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 2015-01-29 148.5kB POBIERZ
Dokument Wniosek o refundację kosztow 2014-08-08 139.87kB POBIERZ
Dokument Wniosek o organizację prac interwencyjnych 2015-01-15 75.5kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o organizację prac interwencyjnych 2015-01-15 375.96kB POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407 2013 2015-01-15 148.5kB POBIERZ
Dokument Oświadczenie o pomocy de minimis 2015-01-29 38kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek pracodawcy o przyznanie środków KFS 2017-02-06 668.41kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek pracodawcy o przyznanie środków KFS 2017-02-07 58.88kB POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 1 -pracodawca nie bedacy beneficjentem pomocy publicznej 2017-02-06 28.33kB POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 2-pracodawca bedacy beneficjentem pomocy publicznej 2017-02-06 32.43kB POBIERZ
Dokument PDF Formularz informacji o pomocy de-minimis 2017-02-06 146.3kB POBIERZ
Dokument PDF Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (proszę wydrukować w formacie 2 stronnym) 2015-05-08 446.75kB POBIERZ
Dokument docx Zawiadomienie 2015-08-11 13.95kB POBIERZ
Dokument PDF Zawiadomienie 2015-08-11 71.47kB POBIERZ
Dokument PDF Druk oferty pracy do wydrukowania 2015-07-09 350.77kB POBIERZ
Dokument Druk oferty pracy w formacie doc 2015-07-09 1.74MB POBIERZ
Dokument Wniosek o wydanie informacji starosty 2017-03-14 24.5kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek na zatrudnienie bezrobotnego do 30r.ż. (refundacja) 2016-03-24 28.49kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek na zatrudnienie bezrobotnego do 30r.ż. (refundacja) 2016-03-24 384.75kB POBIERZ
Dokument Wniosek o refundację kosztow (miesięczny) 2016-03-24 135.08kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o refundacje kosztow (miesięczny) 2016-03-24 215.73kB POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Formularz informacji o pomoc de-minimis 2016-03-24 78.97kB POBIERZ
Dokument Oswiadczenie o pomocy de-minimis 2016-03-24 35.5kB POBIERZ
Dokument Wniosek o refundację wyposażenia z PFRON cz_I 2017-04-11 213kB POBIERZ
Inny Wniosek PFRON o rozliczenie refundacji wyposażenia cz_II 2017-04-11 119.5kB POBIERZ
Dokument PDF Formularz pomocy de_minimis 2017-04-11 146.27kB POBIERZ
Dokument PDF Druk oferty pracy 2017-04-11 338.54kB POBIERZ
Dokument docx Rozpozporządzenie MPIPS w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia 2017-04-11 18.72kB POBIERZ
Dokument PDF Instrukcja wypełnienia formularza 2017-04-11 159.66kB POBIERZ