Dokumenty do pobrania dla bezrobotnych

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 2012-07-02 136.33kB POBIERZ
Dokument PDF oświadczenie dot. ulgi podatkowej 2016-03-03 101.73kB POBIERZ
Dokument PDF Zaświdczenie o zatrudnieniu 2016-03-03 241.83kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków (Wn–O ) 2012-07-04 60.03kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 1 do wniosku Wn-O 2012-07-04 112.26kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 2 do wniosku WN-O kalkulacja kosztow 2012-07-04 64.67kB POBIERZ
Dokument PDF Oswiadczenie poreczyciela - załącznik do wniosku Wn – O 2012-07-04 100.66kB POBIERZ
Dokument PDF Informacja dla ubiegający się o pomoc de minimis 2012-07-04 582.44kB POBIERZ
Dokument PDF Informacje dotyczące składanego wniosku 2012-07-04 68.72kB POBIERZ
Dokument PDF Informacja dla ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis 2012-07-04 693.74kB POBIERZ
Dokument PDF Kryteria oceny i punktacja wniosków osób niepełnosprawnych 2012-07-04 84.82kB POBIERZ
Dokument PDF ROZPORZADZENIE w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej 2012-07-04 64.92kB POBIERZ
Dokument Lista obecności stażysty 2012-08-09 51kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek o przyznanie dni wolnych 2016-05-25 16.87kB POBIERZ
Dokument PDF ANKIETA dla bezrobotnego/poszukującego pracy zainteresowanego szkoleniem 2012-08-23 111.42kB POBIERZ
Dokument ANKIETA dla bezrobotnego/poszukującego pracy zainteresowanego szkoleniem (rtf) 2012-08-23 50.31kB POBIERZ
Dokument PDF WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ ZAREJESTROWANĄ 2012-08-23 216kB POBIERZ
Dokument WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE WSKAZANE PRZEZ OSOBĘ ZAREJESTROWANĄ (rtf) 2012-08-23 67.34kB POBIERZ
Dokument PDF Oświadczenie o możliwości zatrudnienia 2013-03-22 71.05kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym na szkolenie drupowe finansowane ze środków FP 2013-03-22 68.22kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym na szkolenie indywidualne finansowane ze środków FP 2013-03-22 70.67kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o zwrot kosztów dojazdu autobusem na szkolenie finansowane ze środków FP 2013-03-22 89.76kB POBIERZ
Dokument PDF Regulamin dofinansowania 2016-03-09 426.22kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o dofinansowanie 2016_ 2016-03-09 988.52kB POBIERZ
Dokument Wniosek o dofinansowanie 2016 2016-03-09 971.67kB POBIERZ
Dokument Oświadczenie poręczyciela 2015-01-16 52.5kB POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Formularz inform przy pomocy de minimis rozp KE_1407_2013 2015-01-16 78.97kB POBIERZ
Dokument PDF KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW 2014 2014-11-06 255.9kB POBIERZ
Dokument PDF Oświadczenie o dochodach 2012-10-09 193.77kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o przyznanie stypendium na kontynuowanie nauki 2012-10-09 191.81kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek osoby bezrobotnej o przyznanie bonu stażowego 2015-01-13 486.93kB POBIERZ
Dokument wniosek osoby bezrobotnej o przyznanie bonu stażowego 2015-01-14 45kB POBIERZ
Dokument Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie 2015-01-14 63kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie (doc) 2015-01-14 599.61kB POBIERZ
Dokument Zasady przyznania bonu na zasiedlenie 2017-01-09 37.5kB POBIERZ
Dokument Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla bezrobotnego 2015-01-14 40.5kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla bezrobotnego 2015-01-14 486.64kB POBIERZ
Dokument zaświadczenie z uczelni 2015-02-05 25kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek_o_dofinansowaneie_kosztu_studiow_podyplomowych 2015-09-30 15.4kB POBIERZ