Stan realizacji projektu w ramach działania 6.1.3 PO KL po trzech kwartałach roku 2009