Projekt systemowy „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec roku 2010


Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie kontynuuje realizację projektu systemowego, pt. „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy”, rozpoczętego 01.01.2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt systemowy realizowany jest na podstawie Umowy ramowej zawartej na okres od 01.01.2008 do 31.12.2013 w rocznych etapach rozliczeniowych. Całkowity budżet projektu na 2010 rok wynosił 3 832 600,00 PLN (w roku 2008 była to kwota 2 773 200,00PLN a w 2009 3 730 900,00 PLN).

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. w projekcie uczestniczyło 565 osób bezrobotnych w tym: 292 kobiety i 273 mężczyzn

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-28 15:15:17) , zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-28 15:22:31)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Informacja_2010efs 2012-06-28 201.05kB POBIERZ