„Powiat augustowski aktywny na rynku pracy” na koniec I półrocza 2011

 

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie kontynuuje realizację projektu systemowego, pt. „Powiat augustowski aktywny na rynku pracy”, rozpoczętego z dniem 01.01.2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy realizowany jest na podstawie Umowy ramowej zawartej na okres od 01.01.2008 do 31.12.2013 w rocznych etapach rozliczeniowych. Całkowity budżet projektu na 2011 rok wynosi 1 655 300,00 PLN i został znacznie ograniczony w porównaniu do lat poprzednich a stanowi tylko 43,19% budżetu roku ubiegłego (w roku 2008 budżet projektu stanowiła kwota 2 773 200,00PLN, w 2009 3 730 900,00 PLN a w 2011 3 832 600,00 PLN). Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. w projekcie uczestniczyło 188 osób bezrobotnych w tym: 104 kobiety i 84 mężczyzn

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-28 15:28:23)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Informacja_6.1.3.pdf 2012-06-28 200.6kB POBIERZ