NOVA– program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie od 1 września 2012 roku rozpoczeły realizację projektu pt. „NOVA– program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

 

Projekt „NOVA – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” realizowany będzie w okresie 18 m-cy od 1 września 2012r. do 28 lutego 2014r.

 

Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających uzyskanie nowego zatrudnienia lub otwarcie działalności gospodarczej mieszkańcom powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, grajewskiego zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zagrożenia zwolnieniem, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego, stażowego i finansowego.

 

Główne działania projektu:

  • Indywidualne Plany Działania– doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne;
  • Podwyższenie kwalifikacji zawodowych– organizacja szkoleń zawodowych, dodatek szkoleniowy, stypendium szkoleniowe;
  • Wsparcie w rozpoczęciu działalności gospodarczej– warsztaty ABC działalności gospodarczej, doradztwo indywidualne dla osób planujących działalność, dotacja finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  • Wsparcie pomostowe– podstawowe i przedłużone – wsparcie na refundację bieżących stałych kosztów działalności- np. ZUS, podatki, wynajem biur, itp.;
  • Staże, praktyki zawodowe.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.


INFORMACJE I ZGŁOSZENIA - BIURA PROJEKTU:


Dział Rozwoju Regionalnego

Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 42 A; 16 – 400 Suwałki

Tel. 87 566 61 06 wew. 110 lub 509 210 440

e-mail: drr@ares.suwalki.pl

www.ares.suwalki.pl

Koordynatorka Projektu– Anna  Żukowska

 

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

Ul. Mickiewicza 2; 16– 300 Augustów

Tel. 87 643 58 02

e-mail: vice@pup.augustow.pl

www.pup.augustow.pl

Asystent Projektu– Mirosław Karolczuk

 

Biuro wspólne projektu (Prosimy o umawianie się na spotkania pod nr tel. 509 210 440)

Ul. K. Brzostowskiego 10A lokal 9; 16 – 300 Augustów


Strona dodana przez: Lidia Hańczuk (2012-09-29 11:25:14) , zredagowana przez: Lidia Hańczuk (2012-09-29 11:26:48)