Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest opracowanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych zgodnie z założeniami art. 9 ust. 1 pkt. 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 149 z późn. zm.) 

         W roku 2015 wdrożono zostaje nowa metodologia opracowania rankingu, zakładająca przygotowanie dwóch informacji sygnalnych za I i II półrocze każdego roku oraz raportu rocznego.

W w/w informacji przedstawiony jest ranking grup elementarnych (nie zawodów, jak było we wcześniejszych raportach) zaklasyfikowanych do zawodów maksymalnie deficytowych, deficytowych, zrównoważonych, nadwyżkowych i maksymalnie nadwyżkowych. Zawody maksymalnie deficytowe to te, które wyróżniają się brakiem bezrobotnych, co oznacza, że wskaźnik dostępności ofert pracy wynosi zero. Zawody deficytowe charakteryzują się większą liczbą dostępnych ofert pracy niż wynosi średni stan bezrobotnych w danym okresie sprawozdawczym. Zawody zrównoważone to te, w których liczba bezrobotnych oraz dostępnych ofert pracy jest zbliżona. W grupie zawodów nadwyżkowych zauważalna jest natomiast wyraźna liczebna przewaga bezrobotnych nad dostępnymi ofertami pracy. Zaś w obrębie zawodów maksymalnie nadwyżkowych nie ma żadnych ofert pracy, czyli wskaźnik dostępności ofert pracy nie przyjmuje żadnych wartości.

         Zgodnie z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie w załączeniu przesyła informację sygnalną dla powiatu augustowskiego za I półrocze 2015 roku.

         Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej http://mz.praca.gov.pl możliwe jest pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej w skali całego kraju, województwa czy w innych powiatach.

 

       

  

Strona dodana przez: Lidia Hańczuk (2012-11-19 10:48:03) , zredagowana przez: Anna Chmielewska (2017-08-17 13:22:31)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF MONITORING ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W POWIECIE AUGUSTOWSKIM W II PÓŁROCZU 2011 r. (raport diagnostyczny) 2012-11-20 721.96kB POBIERZ
Dokument PDF MONITORING ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W POWIECIE AUGUSTOWSKIM W I PÓŁROCZU 2011 r. (raport diagnostyczny) 2012-11-20 961.07kB POBIERZ
Dokument PDF RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE AUGUSTOWSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ DRUGA (PROGNOSTYCZNA) - ABSOLWENCI 2012-11-20 276.19kB POBIERZ
Dokument PDF MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE AUGUSTOWSKIM ZA ROK 2012 2013-04-08 1.08MB POBIERZ
Dokument PDF RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE AUGUSTOWSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ DRUGA (PROGNOSTYCZNA) - ABSOLWENCI 2013-08-21 255.97kB POBIERZ
Dokument PDF MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE AUGUSTOWSKIM W I PÓŁROCZU 2013 (raport diagnostyczny) 2014-01-30 1.08MB POBIERZ
Dokument PDF MZDiN_PUP_AUGUSTÓW_ZA_ROK_2013 2014-04-01 1.46MB POBIERZ
Dokument PDF MZDiN_AUGUSTÓW_PROGN_2014 2014-09-04 1.12MB POBIERZ
Dokument PDF MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE AUGUSTOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 (raport diagnostyczny) 2014-10-30 1.32MB POBIERZ
Dokument PDF 2001_Inf._sygnalna_-_polroczna_2015_1 2015-08-28 27.6kB POBIERZ
Dokument PDF Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie augustowskim za rok 2015 2017-03-01 3.51MB POBIERZ
Dokument PDF 2001_Inf._sygnalna_-_polroczna_2016_2 2017-03-01 29.6kB POBIERZ
Dokument PDF Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie augustowskim za rok 2016 2017-04-24 1.57MB POBIERZ
Dokument PDF Informacja sygnalna z MZDiN za I półrocze 2017 2017-08-17 29.73kB POBIERZ