Dostęp do tłumacza języka migowego

logoTTT

 

Tłumacz języka migowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie

 

  Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) z dniem 1 kwietnia 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie udostępnia usługi pozwalające na komunikowanie się z naszym Urzędem osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

 Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie  zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego on-line. Usługa polega na tłumaczeniu języka migowego on-line na bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy.

Tłumaczenie odbywa się w formie rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego (PJM) lub sytemu językowo-migowego (SJM), a osobą używającą języka polskiego fonicznego, przy czym tłumacz znajduje się po jednej stronie, a pozostałe osoby po drugiej stronie połączenia wideokonferencyjnego.

Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.

Dla osoby uprawnionej świadczenie usługi będzie bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu tj. w Augustowie przy ul. Mickiewicza 2. Urządzenie (monitor komputerowy) służące do komunikacji z tłumaczem on-line zainstalowane jest w pokoju nr 7 znajdującym się na parterze budynku urzędu pracy- jego lokalizację pokazuje poniższa mapka:

 

mapka

 

a w samym budynku do pokoju tego prowadzą następujące oznaczenia graficzne umieszczone na ścianach korytarza budynku:

 

logoTTT

Jak to działa?

  • Niesłyszący interesant przychodzi do Twojej Instytucji aby zostać obsłużonym tak jak każdy inny obywatel,
  • Już przy wejściu zauważa wyraźną informację graficzną opatrzoną rozpoznawalnym przez niego symbolem, która kieruje go do określonego miejsca (pokoju lub wydzielonej przestrzeni), gdzie znajduje się stanowisko zdalnego tłumacza on-line,
  • Tam po obejrzeniu filmu instruktażowego wyświetlanego na ekranie urządzenia dedykowanego usłudze, za jednym dotykiem ekranu zostaje połączony wideokonferencyjnie z jednym z naszych profesjonalnych tłumaczy,
  • Tłumacz dowiaduje się w jakiej sprawie przyszedł głuchy interesant, a następnie zawiadamia odpowiednią wskazaną wcześniej osobę, do obsługi danej sprawy
  • Pracownik Instytucji podchodzi do stanowiska, gdzie czeka osoba niesłysząca i przy wsparciu tłumacza on-line kompleksowo załatwia sprawę bez zbędnych nieporozumień.

 

UWAGA: tłumacz języka migowego on- line zainstalowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie wykorzystywany będzie również do załatwiania spraw należących do kompetencji innych jednostek podległych Staroście Augustowskiemu. W celu załatwienia takiej konkretnej sprawy osoba niesłysząca powinna zgłosić na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w danej jednostce (z wyłączeniem sytuacji nagłych) rodzaj sprawy i chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego (sposób tego powiadomienia określają informacje na stronach internetowych poszczególnych jednostek). W odpowiedzi dana instytucja lub urząd wyznaczy dokładny termin (datę i godzinę) stawienia się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie w pokoju nr 7 na parterze budynku, czyli miejscu instalacji tłumacza on-line. W wyznaczonym terminie za pośrednictwem biegłego tłumacza języka migowego dostępnego w trybie wideokonferencji- osoba niesłysząca mogła będzie wyjaśnić wszystkie szczegóły sprawy z kompetentnym pracownikiem danej instytucji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona dodana przez: Urszula Grzybowska (2012-11-26 15:32:06) , zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2014-03-19 15:02:14)

Filmy

  • Tłumacz języka migowego