Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim(III)-POWER

 logo

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)”

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Cel szczegółowy – zwiększenie możliwości zatrudnieniowej osób młodych do 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET)

Grupa docelowa - 182 osoby bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy, w wieku 18-29 lat (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły jeszcze 30 roku życia) i są osobami z kategorii NEET (tj. nie pracuje, nie uczy się w systemie dziennym i nie szkoli się/nie szkoliła się w momencie przystąpienia do projektu i 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu);

Działania przewidziane w projekcie:

  • Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe (w tym IPD)  - 182 osoby;
  • Staże zawodowe - do 6 miesięcy dla 124 osób ;
  • Dotacje – 28 osób;
  • Szkolenia – 30 osób.

Okres rekrutacji do projektu:

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

 Projekt kierowany jest w szczególności do (tzw. grup docelowych):

- Osób „długotrwale bezrobotnych” – tj. w wieku do 25 roku życia pozostające bez zatrudnienia powyżej 6 miesięcy i w wieku powyżej 25 roku życia pozostający bez zatrudnienia nieprzerwanie dłużej niż 12 miesięcy;

- Osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym i każdym średnim);

- Osób niepełnosprawnych.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Strona dodana przez: Urszula Grzybowska (2017-06-07 13:05:07) , zredagowana przez: Marta Zalewska Kadis (2017-10-18 10:53:35)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Harmonogram_szkolen_POWER 2017 2017-08-21 13.25kB POBIERZ
Dokument PDF Harmonogramy szkoleń POWER 2017cz2 2017-09-14 343.85kB POBIERZ
Dokument PDF Harmonogram szkoleń POWER cz.3 2017-09-18 346.45kB POBIERZ
Dokument PDF Harmonogram szkoleń POWER cz.4 2017-09-26 342.34kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 1 2017-08-21 1.57MB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 2 2017-08-21 143.3kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 3 2017-08-21 1.89MB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 4 2017-08-21 150.11kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 5 2017-08-21 1.83MB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 6 2017-08-21 145.92kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 7 2017-08-21 2.02MB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 8 2017-08-21 147.85kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 9 2017-09-14 1.93MB POBIERZ
Dokument docx Harmonogram szkoleń POWER cz.6 2017-10-10 13.26kB POBIERZ
Dokument docx Harmonogram szkoleń POWER cz.5 2017-10-10 11.4kB POBIERZ
Dokument docx Szkolenia POWER cz.7 2017-10-18 12.92kB POBIERZ
Dokument PDF ZESTAWIENIE DOTACJI PO WER 2017 2017-08-28 158.68kB POBIERZ
Dokument docx Harmonogram szkoleń POWER cz. 6 2017-10-10 13.26kB POBIERZ
Dokument PDF Harmonogram staże VII-IX 2017-09-13 230.71kB POBIERZ
Dokument PDF Harmonogram staże I-VI 2017-09-13 73.45kB POBIERZ