Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez pracy w powiecie augustowskim(III)-RPO

 logo

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACHREGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN „ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM (III)” DZIAŁANIE 2.1

 OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2017 - 31.12.2017

 Cel główny – zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy.

 Grupa docelowa - 110 osób bezrobotnych z ustalonym I lub II profilem pomocy, w wieku od 30 roku życia, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia – 28 osoby;
  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnością – 3 osoby;
  • osoby długotrwale bezrobotne – 55 osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwalnie ponad 12 miesięcy;
  • osoby o niskich kwalifikacjach – 43 osoby, tj. osoby z wykształceniem – podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym lub każdym średnim.

Działania przewidziane w projekcie:

- Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe (w tym IPD) – dla 110 osób;

- Staże zawodowe - dla 66 osób;

- Doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla 12 osób;

- Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 20 osób;

- Szkolenia - 12 osób.

 

Zapisz

Strona dodana przez: Urszula Grzybowska (2017-06-07 13:06:44) , zredagowana przez: Marta Zalewska Kadis (2017-10-23 14:52:31)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Harmonogram staże VII-IX RPOWP 2017-09-15 352.86kB POBIERZ
Dokument PDF Harmonogram staże I-VI RPO WP 2017-06-09 366.72kB POBIERZ
Dokument Jednorazowe_środki 2017-06-12 67.5kB POBIERZ
Dokument PDF Szkolenie RPO 2017 2017-06-12 341.46kB POBIERZ
Dokument PDF Utworzone_stanowiska_pracy RPOWP 2017 2017-06-12 364.04kB POBIERZ
Dokument docx Szkolenia RPO 2017 2017-10-23 15.2kB POBIERZ