Rejestracja przez Internet

SKORZYSTAJ Z NOWOCZESNEJ USŁUGI !!!

Zarejestruj się jako poszukujący pracy przez internet na stronie www.praca.gov.pl
System gwarantuje:

  • szybką rejestrację

  • obsługę klienta w wyznaczonym dniu i godzinie

  • oszczędność czasu (brak oczekiwania w kolejce i skrócony czas obsługi)

  • brak konieczności własnoręcznego wypełnienia karty rejestracyjnej

  • Zapraszamy do korzystania z nowoczesnej usługi !!!

Przewiduje on  dwie  możliwości rejestracji:

 

I. Wstępna rejestracja

– przekazanie danych niezbędnych do rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego. Rejestracja ta wymaga wizyty w powiatowym urzędzie pracy celem złożenia podpisu i dostarczenia niezbędnych dokumentów (określonych w rozporządzeniu).  Dniem rejestracji jest dzień zgłoszenia się w urzędzie pracy 

   

 

II. Pełna elektroniczna rejestracja

– wymagająca opatrzenia wniosku:   

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

lub

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji Publicznej e-PUAP,W przypadku tej rejestracji wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji muszą być zeskanowane i dołączone do wniosku. Rejestracja ta nie wymaga bezpośredniej wizyty w urzędzie pracy. Dniem rejestracji jest dzień złożenia wniosku w trybie określonym w rozporządzeniu.

 

Szczegółowe warunki i zasady rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wykaz niezbędnych do rejestracji dokumentów określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, (Dz.U. z 26 listopada 2012r., poz. 1299)

 

 

Minimalne wymagania aplikacji służącej do rejestarcji internetowej:

  • komputer klasy PC,

  • połączenie z internetem,

  • najnowsza przeglądarka internetowa: Internet Explorer lub Mozilla Firefox,

  • Java 1.6.0_24.

W przypadku korzystania ze starszych wersji lub innych przeglądarek mogą wystapić problemy z prawidłowym wyświetleniem stron.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-21 17:39:10) , zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2014-11-13 10:59:51)