Prawa poszukujących pracy

Osoba poszukująca pracy ma prawo do:

  • korzystanie z usług rynku pracy w zakresie pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego,
  • uczestnictwa w targach i giełdach pracy,
  • złożenia wniosku o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy (w przypadku złożenia takiego wniosku przez poszukującego pracy po skierowaniu do realizacji indywidualnego planu działania, na szkolenie, studia podyplomowe, do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz programie specjalnym wniosek ten pozostawia się bez rozpatrzenia).

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-21 17:44:59) , zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2014-11-13 11:04:36)