Obowiązki poszukujących pracy

Osoba poszukująca pracy ma obowiązek:

  • utrzymywać kontakt z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie,
  • stawiać się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a urzędem, 
  • przyjmować propozycje form pomocy określonych w ustawie dla poszukujących pracy.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-21 17:45:52) , zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2014-11-13 11:43:21)