Pośrednictwo pracy krajowe

Cele i zadania pośrednictwa pracy


Głównym celem urzędów pracy jest udzielenie  pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w jej znalezieniu  oraz pracodawcom w znajdowaniu odpowiednich pracowników.  Urzędy pracy realizują również zadania w zakresie łagodzenia  skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej  osób poszukujących pracy.

Oferta usług świadczonych przez  urzędy pracy skierowana jest do: - osób bezrobotnych, - osób poszukujących pracy, - osób zagrożonych utratą pracy, - osób niepełnosprawnych, - pracodawców.
Oferta usług świadczonych przez urzędy pracy to m.in.: - pośrednictwo pracy, - poradnictwo zawodowe, - zajęcia nauki aktywnego poszukiwania pracy tzw. Klub Pracy, - szkolenia.

Pośrednictwo pracy:

Celem pośrednictwa pracy jest pomoc osobom  bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego  zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.  Wystepuje ono w różnych formach:

Pośrednictwo zamknięte:

- informacje o wolnych miejscach pracy  są dostępne dla większej liczby kandydatów do pracy, bez  informacji umożliwiających identyfikację pracodawcy. Kandydaci  do pracy, po rozmowie kwalifikacyjnej z pośrednikiem pracy,  kierowani są do pracodawcy, który dokonuje wyboru pracownika.

Pośrednictwo otwarte:

- oferta pracy eksponowana w miejscach  publicznych jest specjalnie, szczegółowo opracowana; osoby  zainteresowane same kontaktują się z pracodawcą, który przeprowadza  rozmowy kwalifikacyjne i wybiera pracowników.

Pośrednictwo pracy na stanowiska, które wymagają szczególnych  predyspozycji psychofizycznych uruchamiane jest jednostkowo- wtedy, pracodawca zgłasza chęć zatrudnienia pracownika  na stanowisko, wymagające od kandydata spełnienia specjalnych  wymagań. Kandydaci muszą w takim przypadku poddać się specjalistyczny  badaniom przydatności zawodowej a rekrutacji i selekcji wstepnej często dokonują doradcy zawodowi po rozmowie z pracodawcą.

Giełdy pracy:

- organizowane są w sytuacji, gdy istnieje  potrzeba spotkania pracodawcy z większą grupą poszukujących  pracy, najczęściej w tym samym zawodzie; urzędy pracy przekazują informację o giełdzie, terminie i miejscu spotkania. Pracodawcy  pracowników wybierają spośród uczestników giełdy.

Targi pracy:

- to spotkania większej ilości pracodawców  i osób zainteresowanych podjęciem pracy, trwające 1-2 dni,  oferujące na specjalnych stoiskach zorganizowanych przez  pracodawców - różne miejsca pracy.

Krajowa Baza Ofert Pracy:

 

- jest internetowym bankiem ofert pracy  o zasięgu ogólnopolskim, umożliwiającym szybką wymianę i  korzystanie z informacji o ofertach pracy między województwami.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-21 17:48:34) , zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2014-07-02 14:22:40)