Prace społecznie użyteczne

 

Prace społecznie użyteczne

 

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

 

Kogo urząd może skierować do wykonywania prac społecznie użytecznych

 

Do prac społecznie użytecznych kierowani są bezrobotni bez prawa do zasiłku, korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej.

 

Czas trwania prac społecznie użytecznych

 

Bezrobotny wykonuje prace społecznie użyteczne na terenie gminy w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

 

Wysokość pomocy finansowej z PUP dla gminy

 

Na wniosek gminy starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu bez prawa do zasiłku wykonującemu prace społecznie użyteczne.

 

Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego osobom z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - 8,10 zł za godzinę.

 

 

Podstawa prawna

 

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 149 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych ( Dz. U. nr 155, poz. 921).

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 08:36:07) , zredagowana przez: Katarzyna Zyskowska (2015-10-29 13:18:10)