Ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu /art. 66 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  -    tekst jedn. Dz.U. Nr 164 z 2008r., poz. 1027/. 

 

Osoby bezrobotne objęte ubezpieczeniem zdrowotnym mogą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny na zasadach określonych w ww. ustawie.

 

Osobom bezrobotnym podlegającym ubezpieczeniu zdrowotnemu przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 


Od dnia 01.06.2014r. składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku  wynosi 58,73 zł. Składki zdrowotne opłacane są z dołu, tzn. w miesiącu bieżącym za miesiąc poprzedni. Składka jest niepodzielna.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 08:38:13) , zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2014-10-24 12:02:15)