Poradnictwo zawodowe

Usługi dla pracodawców

 

Poradnictwo zawodowe pomaga pracodawcom pozyskać kandydatów do pracy, o poszukiwanych przez nich cechach psychofizycznych.

  • Pomoc doradcy zawodowego  w zakresie poszukiwania kandydatów do pracy polega na:
  • Diagnozowaniu predyspozycji zawodowych osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.
  • Kierowaniu na badania psychologiczne bądź lekarskie, pozwalające na wydanie opinii o przydatności zawodowej (za zgodą osoby bezrobotnej).
  • Wspieranie procesu rekrutacji.

 

Poradnictwo zawodowe dla pracodawców prowadzone jest zgodnie z zasadami:

  • Dostępności usług.
  • Równości w dostępie do usług.
  • Bezpłatności świadczonych usług.
  • Dobrowolności w korzystaniu.
  • Zachowania poufności danych osobowych osób, korzystających z usług doradców.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 08:59:17) , zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2015-04-17 13:58:53)