Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Okres pobierania zasiłku w naszym Urzędzie wynosi:

  1. 6 miesięcy,   Uzyskujących prawo do zasiłku od 01 stycznia 2017 r. 12 miesięcy, ponieważ stopa bezrobocia na koniec czerwca 2016 r, w powiecie augustowskim przekroczyła 150% stopy krajowej.

    Podstawa prawna: "Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r.w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów" oraz Art. 73 Ustawy o promocji i  instytucjach rynku pracy.

  2. 12 miesięcy, dla osób:
  • powyżej 50 roku życia z co najmniej 20-letnim stażem pracy;
  • którzy maja na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 15 lat, a małzonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/propozycje/okres-pobierania-zasilku/131