Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki można pobrać z naszej strony lub w pokoju nr 9 (parter).

 

Osoba bezrobotna ubiegająca się o stypendium powinna złożyć : 

  • wniosek o przyznanie stypendium,
  • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające podjęcie nauki, z podaniem daty jej rozpoczęcia oraz formy nauki,
  • oświadczenie o dochodach rodziny,
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Stypendium nie przysługuje w przypadku:

  • przerwania nauki,
  • utrarty statusu bezrobotnego,
  • przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie - 351,00 zł, osoba samotna - 477,00 zł.

Obowiązki stypendysty:

  • cykliczne przedstawić w urzędzie pracy zaświadczenia o kontynuowaniu nauki i dochodach w rodzinie,
  • po zakończeniu nauki dostarczyć do urzędu pracy świadectwo lub dyplom.

Stypendium wypłacane jest z dołu za okresy miesięczne.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/propozycje/stypendium-z-tytulu-podjecia-nauki-/68