Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

BUDŻET PROGRAMU SPECJALNEGO AKTYWNI PRZED TRZYDZIESTKĄ

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

Kwota programu specjalnego ogółem:

569 650,00zł

w tym

Limit (10% kwoty środków FP ustalonej dla powiatu w 2012 r.)*

357 250,00zł

Rezerwa FP (należy podać w zaokrągleniu do setek złotych)

212 400,00zł

Inne źródła (jakie)......................................

0,0zł

*) kwota wynikająca z pisemnej informacji o ustalonej dla powiatu wysokości środków FP, jakie mogą być wydatkowane w 2012 roku na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu.

 

 

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚCI

1

Kwota programu specjalnego ogółem

569 650,00 zł

2

w tym: kwota specyficznych elementów

46 800,00zł

3

Procentowy udział kwoty specyficznych elementów w ogólnej kwocie programu specjalnego

8,22%

4

Kwota programu specjalnego w przeliczeniu na 1 uczestnika programu specjalnego

13 563,10zł/osobę

5

Kwota specyficznych elementów w przeliczeniu na 1 uczestnika programu specjalnego

1 114,29zł/osobę

 

BUDŻET PROGRAMU SPECJALNEGO ZIELONA GOSPODARKA SZANSĄ NA PRACĘ

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

Kwota programu specjalnego ogółem:

181 400,00zł

w tym

Limit (10% kwoty środków FP ustalonej dla powiatu w 2012 r.)*

0,00zł

Rezerwa FP (należy podać w zaokrągleniu do setek złotych)

181 400,00zł

Inne źródła (jakie)..................................

0,0zł

*) kwota wynikająca z pisemnej informacji o ustalonej dla powiatu wysokości środków FP, jakie mogą być wydatkowane w 2012 roku na finansowanie zadań

 

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚCI

1

Kwota programu specjalnego ogółem

181 400,00zł

2

w tym: kwota specyficznych elementów

16 070,00zł

3

Procentowy udział kwoty specyficznych elementów w ogólnej kwocie programu specjalnego

8,86%

4

Kwota programu specjalnego w przeliczeniu na 1 uczestnika programu specjalnego

10 077,78zł/osobę

5

Kwota specyficznych elementów w przeliczeniu na 1 uczestnika programu specjalnego

 892,78zł/osobę

 

ZADANIA PROGRAMU SPECJALNEGO ZIELONA GOSPODARKA SZANSĄ NA PRACĘ

 

LP.

LICZBA OSÓB W GRUPIE*)

ZADANIA

KWOTA

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

OGÓŁEM

NA OSOBĘ

1

18

Usługi rynku pracy:

X

X

X

1

Utworzenie IPD

Zadanie bezkosztowe

Zadanie bezkosztowe

W ramach działań PUP w Augustowie

2

Zajęcia aktywizacyjne

Zadanie bezkosztowe

Zadanie bezkosztowe

W ramach działań PUP w Augustowie

Instrumenty rynku pracy:

X

X

X

1

Organizacja robót publicznych

165 330,00 zł

9 185,00 zł

Rezerwa FP MPiPS

Elementy specyficzne:

X

X

X

1

Badania lekarskie

1 130,00 zł

62,78 zł

Rezerwa FP MPiPS

2

Szczepienia ochronne

2 700,00 zł

150,00 zł

Rezerwa FP MPiPS

3

Zakup i przekazanie roweru, każdemu uczestnikowi programu.

12 240,00 zł

 680,00 zł

Rezerwa FP MPiPS

SUMA

18

X

181 400,00zł

10 077,78zł

X

*) Grupa uczestników programu specjalnego, do których zastosowano takie same formy

działania.

 

ZADANIA PROGRAMU SPECJALNEGO AKTYWNI PRZED TRZYDZIESTKĄ

LP.

LICZBA OSÓB W GRUPIE*)

ZADANIA

KWOTA

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

OGÓŁEM

NA OSOBĘ

1

20

Usługi rynku pracy:

X

X

X

1

Utworzenie IPD

Zadanie bezkosztowe

Zadanie bezkosztowe

W ramach działań PUP w Augustowie

2

Zajęcia aktywizacyjne

Zadanie bezkosztowe

Zadanie bezkosztowe

W ramach działań PUP w Augustowie

Instrumenty rynku pracy:

X

X

X

1

Organizacja staży

135 410,00 zł

6 770,50 zł

Rezerwa FP MPiPS

 

Inne formy wsparcia:

X

X

X

1

Badania lekarskie

1 680,00 zł

 84,00zł

Rezerwa FP MPiPS

2

Zwrot kosztów dojazdu na staże (4 osoby)

5 160,00 zł

1 290,00zł

Rezerwa FP MPiPS

Elementy specyficzne:

X

X

X

1

Premia za zatrudnienie po zakończeniu stażu

16 000,00 zł

800,00 zł

Rezerwa FP MPiPS

2

22

Usługi rynku pracy:

X

X

X

1

Utworzenie IPD

Zadanie bezkosztowe

Zadanie bezkosztowe

W ramach działań PUP w Augustowie

2

Zajęcia aktywizacyjne

Zadanie bezkosztowe

Zadanie bezkosztowe

W ramach działań PUP w Augustowie

Instrumenty rynku pracy:

X

X

X

1

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

380 600,00 zł

17 300,00 zł

Rezerwa FP MPiPS (212 400,00zł) + limit 10% kwoty środków FP ustalonej dla powiatu augustowskiego w 2012r. (357 250,00zł)

Elementy specyficzne:

X

X

X

1

Wsparcie pomostowe

30 800,00 zł

1 400,00 zł

Rezerwa FP MPiPS

SUMA

42

X

569 650,00zł

13 563,10zł

X

 

*) Grupa uczestników programu specjalnego, do których zastosowano takie same formy 

 

 

 

 

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/propozycje/trwajace/135