Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie augustowskim(III)-POWER

 logo

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN.„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE AUGUSTOWSKIM(III)”

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Osi Priorytetowej I – osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Cel szczegółowy – zwiększenie możliwości zatrudnieniowej osób młodych do 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET)

Grupa docelowa - 182 osoby bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy, w wieku 18-29 lat (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły jeszcze 30 roku życia) i są osobami z kategorii NEET (tj. nie pracuje, nie uczy się w systemie dziennym i nie szkoli się/nie szkoliła się w momencie przystąpienia do projektu i 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu);

Działania przewidziane w projekcie:

  • Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe (w tym IPD)  - 182 osoby;
  • Staże zawodowe - do 6 miesięcy dla 124 osób ;
  • Dotacje – 28 osób;
  • Szkolenia – 30 osób.

Okres rekrutacji do projektu:

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

 Projekt kierowany jest w szczególności do (tzw. grup docelowych):

- Osób „długotrwale bezrobotnych” – tj. w wieku do 25 roku życia pozostające bez zatrudnienia powyżej 6 miesięcy i w wieku powyżej 25 roku życia pozostający bez zatrudnienia nieprzerwanie dłużej niż 12 miesięcy;

- Osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym i każdym średnim);

- Osób niepełnosprawnych.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Strona dodana przez: Urszula Grzybowska (2017-06-07 13:05:07)
Zredagowana przez: Marta Zalewska Kadis (2017-10-18 10:53:35)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-augustowskim(iii)-power/210