Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala sie, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie za który przysługuje zasiłek.

 

Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospoliotej Polskiej "Monitor Polski", kwoty zasiłków po waloryzacji.

 

Zasiłki podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji zasiłków w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogólem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

 

GRAFIK WYPŁAT pobierz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-06-25 08:42:25)
Zredagowana przez: Urszula Grzybowska (2017-11-24 08:36:30)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/strona/zasady-i-terminarz-wyplacania-swiadczen/72