Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Zakończenie naboru wniosków na dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 16 października 2017 r. zostaje zakończony nabór wniosków na 2017 rok o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze względu na wyczerpanie kwoty środków finansowych, którą Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie dysponował w 2017 r. na ten cel.

W związku z powyższym, wnioski składane od dnia 16 października 2017 r. nie będą uwzględniane do realizacji (ostatnim dniem składania wniosków jest piątek - 13 października 2017 r.).

Szczegółowych informacji można zasięgnąć - nr tel.: 876444901, 876444902, 876444903.

Zakończenie naboru wniosków - refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia (art. 150f)

Informujemy, że od dnia 16 października 2017 r. nabór wniosków na refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia zostaje zakończony.

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Tygodniem Kariery pod hasłem "Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje" zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do udziału w proponowanych przedsięwzięciach.

Nabór do projektu - dofinansowanie usług rozwojowych

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania
usług rozwojowych w województwie podlaskim -
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 

OGŁASZA NABÓR
Nr PSFWP 2/2017
na dofinansowanie usług rozwojowych

 
Dofinansowanie mogą uzyskać usługi rozwojowe (np. usługi szkoleniowe i  doradcze) wpisane do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników. 
 
Nabór dotyczy:

  • mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników.

 

Nabór trwa do 31.10.2017 r. Informacje bliższe:

https://wupbialystok.praca.gov.pl/-/5479066-ogloszenie-o-naborze-nr-psfwp-2-2017-na-dofinansowanie-uslug-rozwojowych