Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Wnioski na staż ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że posiada środki PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. W związku z powyższym od dnia 10 kwietnia 2017r. można składać wnioski na organizację staży dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

Kwota w wysokości 40 000 zł zostaje przeznaczona na wydatki związane z organizacją 6-cio miesięcznych staży dla 5 osób.

Wstrzymanie przyjmowania wniosków - bony na zasiedlenie

Informujemy, iż od dnia 10.03.2017r. nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia zostaje wstrzymany.  Przyczyną zakończenia naboru jest wyczerpanie funduszy na ten cel w 2017 roku.

Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie informuje, że od dnia 25 lutego 2017 r. zostaje zawieszony nabór wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy w ramach obecnej rekrutacji (ostatnim dniem składania wniosków jest piątek - 24 lutego 2017 r.)

 Powyższe wynika z dużej liczby wniosków złożonych na kwotę, która przekroczyła wysokość ograniczonych środków z Funduszu Pracy, którymi dysponuje Urząd.

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie równocześnie informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych oraz dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób bezrobotnych do 30 roku życia jak też Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dla osób powyżej 30 roku życia i prowadzi w dalszym ciągu nabór wniosków:.....

 

Usługi elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z usług elektronicznych za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.