Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Usługi elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z usług elektronicznych za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.

Długość okresu pobierania zasiłku

Bezrobotnym uzyskującym prawo do zasiłku od 01 stycznia 2017 r. okres pobierania zasiłku wynosi 12 miesięcy niezależnie od wieku i stażu pracy, ponieważ stopa bezrobocia na koniec czerwca 2016 r, w powiecie augustowskim przekroczyła 150% stopy krajowej.

Podstawa prawna: "Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r.w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów" oraz Art. 73 Ustawy o promocji i  instytucjach rynku pracy.

Zaproszenie do udziału w projekcie „Programy Równowaga Praca-Zycie..."

Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do udziału w projekcie, w którym oferuje:

  • warsztaty „Mama/tata wraca do pracy”
  • indywidualny coaching i doradztwo zawodowe
  • szkolenia „Sposoby godzenia życia zawodowego
    i rodzinnego przy zastosowaniu elastycznych form zatrudnienia”
  • dla chętnych szkolenia przygotowujące do wykonywania pracy na zasadzie telepracy lub świadczenia aktywizacyjnego

Podczas szkoleń zapewniamy: wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe oraz PROFESJONALNĄ OPIEKĘ ANIMATORÓW NAD DZIEĆMI !!!

Rekrutacja trwa!  Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

MASZ PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI ZADZWOŃ LUB NAPISZ

tel. +48 730 300 328, e-mail: projekt.pfdk@gmail.com

ul. I Armii Wojska Polskiego 9 lok. 216, 15-102 Białystok

treść ulotki Treść ulotki informacyjnej

 

Wnioski na aktywizację w roku 2017

Informuję, iż od dnia 09.01.2017r  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie będzie można składać wnioski na wszystkie formy aktywizacji zawodowej oraz szkolenia osób bezrobotnych. Uruchomione będą również środki na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej dla bezrobotnych oraz dla pracodawców na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowisk Pracy.

Nie będą przyjmowane wnioski od pracodawców na szkolenia pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz na organizację stażu, dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, tworzenia nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Związane jest to z brakiem decyzji o środkach finansowych od dysponentów odpowiednich funduszy. O terminach naboru będziemy informować w późniejszych terminach.