Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Usługi elektroniczne

 

Obsługiwane sprawy to:

 

Dostępne usługi elektroniczne PUP Augustów przez https://www.praca.gov.pl/eurzad

Czy

wymagany podpis elektroniczny (certfikat kwalifikowany; profil zaufany ePUAP)

Karta rejestracji bezrobotnego

NIE

Uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy

TAK

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

TAK

Wniosek o przelew świadczenia na konto

TAK

Pismo do urzędu

NIE

Wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania

TAK

Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej

NIE

Wniosek o wydanie zaświadczenia

TAK

Zgłoszenie wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia

TAK

Zgłoszenie oferty pracy

NIE

Zgłoszenie podjęcia pracy

NIE

Zgłoszenie rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej

TAK

 

Większość powyższych spraw wymaga podpisania bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zachęcamy do założeniu profilu ePUAP na platformie http://epuap.gov.pl
   
Aby uzyskać profil zaufany należy:

  • Założyć konto na platformie http://epuap.gov.pl
  • zalogować się na platformie ePUAP,
  • wypełnić wniosek o założenie profilu,
  • udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Więcej szczegółów na temat platformy ePUAP na stronie http://epuap.gov.pl

Aktualność dodana przez: Urszula Grzybowska (2014-09-15 13:18:13) , zredagowana przez: Lidia Hańczuk (2017-07-21 14:02:56)
Data wydarzenia : 2017-02-10
Data publikacji : 2017-02-10

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/wydarzenie/140/uslugi-elektroniczne