Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie

   Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie równocześnie informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych oraz dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób bezrobotnych do 30 roku życia jak też Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dla osób powyżej 30 roku życia i prowadzi w dalszym ciągu nabór wniosków:

 I.    Posiadane środki Funduszu Pracy pozwolą na refundację wyposażenia stanowisk pracy a wnioski mogą nadal składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

II.      Posiadane środki, umożliwią również dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, ze środków PO WER i RPO WP,  w tym:                                                  

1. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z zastrzeżeniem, że osoby do 25 roku życia w dniu złożenia wniosku nie mogą być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne dłużej niż 4 miesiące. Osoby bezrobotne do 30 roku życia powinny należeć do jednej z grup, tj.:

  • osoby długotrwale bezrobotne (preferowane),
  • osoby do 25 roku życia – pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad  6 miesięcy (w tym przed rejestracją w PUP),
  • osoby powyżej 25 roku życia - pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w tym przed rejestracją w PUP),
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych - z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym, średnim,
  • osoby niepełnosprawne.

2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, które powinny należeć do jednej z grup, tj.:

  • osoby długotrwale bezrobotne (preferowane), pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w tym przed rejestracją w PUP),
  • kobiety,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby powyżej 50 roku życia.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć - nr tel.: 876444901, 876444902, 876444903.

Aktualność dodana przez: Urszula Grzybowska (2017-02-22 14:56:24) , zredagowana przez: Lidia Hańczuk (2017-07-21 14:03:24)
Data wydarzenia : 2017-02-22
Data publikacji : 2017-02-22

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/wydarzenie/267/zawieszenie-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie