Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Informacja nt. konkursu dotyczącego organizacji praktycznej nauki zawodu

a)      opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy,                                              

b)     opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z proponowanym narzędziem ich weryfikacji, umożliwiającym monitorowanie jakości kształcenia praktycznego. 

W ramach projektów realizowanych w Konkursie zbadana zostanie również kosztochłonność kształcenia w poszczególnych zawodach.

Beneficjentami Konkursu mogą być:

partnerzy społeczni (reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników) samorząd gospodarczy i zawodowy jednostki naukowe (w tym instytuty badawcze) publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe właściwi dla poszczególnych branż, którzy będą realizowali projekty we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. centrami kształcenia praktycznego lub centrami kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Biorąc pod uwagę, że efekty Konkursu będą miały kluczowe znaczenie dla poprawy jakości kształcenia praktycznego, zachęcamy Państwa do współpracy z podmiotami zainteresowanymi przystąpieniem do Konkursu. Zachęcamy także do poinformowania współpracujących z Państwem pracodawców o możliwości wspólnego uczestnictwa w tym Konkursie.

Przewidywany termin składania wniosków konkursowych będzie przypadał na okres do 15 września br., dlatego też potencjalni Beneficjenci mogą zwracać się do Państwa szkół i placówek z propozycją współpracy w najbliższych tygodniach.

Informacje na temat Konkursu będą dostępne od lipca br. na stronie internetowej www.efs.men.gov.pl

Aktualność dodana przez: Urszula Grzybowska (2017-06-30 15:05:42)
Data wydarzenia : 2017-06-30
Data publikacji : 2017-06-30

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/wydarzenie/280/informacja-nt-konkursu-dotyczacego-organizacji-praktycznej-nauki-zawodu