Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wznowienie naboru wniosków - dotacje i refundacje

PUP w Augustowie dysponuje środkami Funduszu Pracy i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy, jak też środkami na dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszu Pracy oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

I. Posiadane środki Funduszu Pracy i RPOWP pozwolą na refundację wyposażenia stanowisk pracy dla ok. 11 skierowanych osób.

II.  Posiadane środki, umożliwią również dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej (łącznie dla ok. 9 osób), ze środków Funduszu Pracy i POWER, w tym:

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z zastrzeżeniem, że osoby do 25 roku życia w dniu złożenia wniosku nie mogą być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne dłużej niż 4 miesiące. Preferowane będą osoby bezrobotne do 30 roku życia, które należą do jednej z grup, tj.:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby do 25 roku życia – pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad  6 miesięcy (w tym przed rejestracją w PUP),
  • osoby powyżej 25 roku życia - pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w tym przed rejestracją w PUP),
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych - z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym, średnim,
  • osoby niepełnosprawne.

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć - nr tel.: 87 644 49 01, 87 644 49 02, 87 644 49 03.                                                                                       

Aktualność dodana przez: Lidia Hańczuk (2017-07-21 14:01:36) , zredagowana przez: Lidia Hańczuk (2017-07-21 14:05:50)
Data wydarzenia : 2017-07-21
Data publikacji : 2017-07-21

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.augustow.pl/wydarzenie/286/wznowienie-naboru-wnioskow-dotacje-i-refundacje